Освітні консультанти

Для досягнення своєї місії Проект “Освіта без кордонів” співпрацює з кращими ВНЗ Європейського Союзу освітніми консультантами, громадськими, благодійними організаціями, які діють на території України.

Освітній консультант – особа, яка пройшла навчання та сертифікацію в рамках Проекту «Освіта без кордонів», володіє відповідними знаннями в освітній сфері, психології та соціології, що дає їй можливість надавати консультації щодо отримання освіти, професійної орієнтації та соціальної адаптації.

Координатор регіональний – особа, яка пройшла навчання та сертифікацію Освітнього Консультанта в рамках Проекту «Освіта без кордонів», надає детальні консультації щодо вступу до європейських Вищих Навчальних Закладів (ВНЗ), діяльності Лінгвістичних Клубів (ЛК) та організації Ознайомчих Освітніх Візитів (ООВ), організовує співбесіди з абітурієнтами, здійснює підготовку документів, сприяє роботі Освітніх Консультантів у закріпленому регіоні\території.

Щоб стати Освітнім консультантом (ОК), слід пройти навчання та сертифікацію на Школах Освітніх консультантів (ШОК) в рамках Проекту «Освіта без кордонів». При цьому слід отримати повноваження Освітнього консультанта та підписати договір про співпрацю з Проектом.

Школа освітніх консультантів (ШОК)

Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC, РП) та Проект “Освіта без кордонів” на постійній основі проводять Школи Освітніх Консультантів (ШОК).
Навчання в рамках проекту відбуватимуться в форматі:

  • 1-денних Шкіл (1-й рівень),
  • 1-2 денних Шкіл (2-й рівень);
  • 3-денних Шкіл (третій рівень)

протягом 2013 року у містах Рівне, Київ та Полтава у базових офісах проекту “Освіта без кордонів” (1-й та 2-й рівні Школи) та у м. Люблін, м. Варшава та м. Бидгощ, Республіка Польща (3-й рівень Школи).

Починаючи з 2010 року в рамках проекту вперше в Україні відбувається системна підготовка освітніх консультантів – людей, що володіють глибокими знаннями в сфері вищої та додаткової освіти та в змозі надавати консультації стосовно вибору першої вищої освіти, подальшої освіти протягом побудови кар’єри згідно до концепції Європейської Комісії Lifelong Learning Programme (навчання протягом життя), Бізнес-освіти (BA, МBA), післядипломної освіти, нострифікації та взаємного визнання освітніх рівнів та кваліфікацій в сучасній світовій системі вищої освіти.

З моменту початку першого етапу реалізації проекту (2010-2011 роки) учасниками Шкіл стали більше:

  • 300 осіб (1-й рівень),
  • близько 120-ти осіб (2-й рівень);
  • 25 осіб (3-й рівень) з усіх регіонів України.

Учасники проекту: особи, що працюють або мають досвід роботи в освітній сфері України: викладачі, вчителі, тренери, працівники громадських організацій, керівники та працівники агенцій з працевлаштування, підготовки та перепідготовки фахівців, інші зацікавлені особи, що бачать побудову своєї подальшої кар’єри в освітній сфері.

Кращі випускники Школи Освітнього Консультанта після проходження перших двох рівнів Школи отримують пропозиції співпраці від проекту “Освіта без кордонів”

Поділитися:

Новини